Monday, October 18, 2010

Struktur Organisasi

1. Encik Affendy Hassan
    Penasihat / Pengurus Pemasaran
2. Cik Alisawati Hassan
    Pengarah Urusan/ Pengurus Operasi


3. Puan Bunga Alba Hj Lumantang
    Pengurus (Jualan)


4. Cik Rozaliamisah Hassan
    Pengurus (Kawalan Mutu)


5. Encik Wan Hady Hassan
    Pengurus (Pengangkutan & Penghantaran)


6. Encik Said Ali
    Pengurus (Pengangkutan & Penghantaran)

No comments:

Post a Comment